Bij overlijden 24 uur per dag bereikbaar. Telefoon: 06-55933418

Veel mensen denken liever niet aan hun laatste reis, of aan het afscheid van hun leven. Zij vertrouwen voor hun uitvaart volledig op de keuze van hun naasten, of de uitvaartvereniging waar zij lid van zijn. Vooral wanneer het overlijden onverwacht komt, kan dit heel lastig zijn voor de nabestaanden.

Bij een sterfgeval moet er heel wat geregeld worden. Ik wil u daar graag in begeleiden, om samen tot een goed afscheid te komen. Een persoonlijk afscheid, waarbij uw wensen belangrijk zijn en waarin het leven van de overledene centraal staat.


Het leven is als een boek
soms een dik boek
soms net een tijdschrift
en soms niet meer dan een paar bladzijden...

Hoe het levensboek van iemand er ook uitziet
ik wil graag deel uitmaken
van de laatste bladzijde
om het verhaal tot een goed einde te brengen